virtuelle skriftlige prøver

Virtuelle skriftlige prøver, marts/april 2020

Som den helt utraditionelle situation vi er i lige nu, så skal vi afholde de skriftlige terminsprøver virtuelt.

Når du følger ”spillets regler” til disse prøver, dvs. at du sidder ved et skrivebord i det fastlagte tidsrum og kun bruger de tilladte hjælpemidler, så vil denne prøve kunne give dig et realistisk billede af selve prøven, dit tidsforbrug og dit faglige niveau.

Her på siden finder du mange praktiske oplysninger.

Tjek inden prøvedagen:

 • Download alle dine dokumenter, læremidler, undervisningsmaterialer, noter og afleveringer inden prøven, så disse ligger lokalt på din pc/mac. Se vejledning.
 • Den enkelte lærer laver en liste med undtagelser, hvis et materiale ikke kan downloades. Se listen i din undervisningsbeskrivelse.
 • Er din PC/Mac opdateret mht. styresystem, tekstbehandling, pdf reader (fx Adobe Reader), matematikprogram (Maple), Primus (MU), LoggerPro (FY/BT m.fl.)?
 • Kan du logge på Lectio? Tjek at din adgangskode virker.
 • Du bør downloade Gyldendals røde ordbøger i tilfælde af nedbrud på deres hjemmeside – se kodeord på Lectio ”Aktuel Information”. Virker dog ikke til Macs nye styresystem.
 •  Maple skal du have installeret en printer for at kunne lave pdf.
 • Deaktivér automatisk logon på Google Drev (PC og Mac), DropBox, Facebook, Skype, Steam, Spotify, WhatsApp, Messenger og lignende.

Skriv en mail til RP, hvis du har problemer/spørgsmål til ovenstående – kontakt ham i god tid.

Tjekliste – ”pak din taske”:

 • Bøger og øvrige fysiske tilladte hjælpemidler.
 • PC/Mac med strømforsyning.
 • Planlæg din back-up. Forslag: USB-pen. Til eksamen må man ikke benytte fx Google Drev, Dropboks.
 • Papir, blyant, viskelæder og øvrige relevante ting (lineal, vinkelmåler, passer).
 • Mad og drikkevarer – eller aftale med din familie.

Planlæg din arbejdsplads:

 • Ryd op på dit skrivebord og omkring dig – man laver ikke terminsprøve i sin seng!
 • Lav aftaler med din familie – ro omkring og evt. forplejning.
 • Meld ud til dine venner, t du er off-line under prøven!
 • Hæng måske et ”Vær stille - skilt på din dør” – forslag HER.

Tilladte hjælpemidler:

 • Tjek altid med din faglærer.
 • Typisk er det egne læremidler i fysisk form og noter, kompendier, afleveringer, øvrige læremidler du har liggende lokalet på din computer. Du skal lave en mappe med noter og fx kopier fra Google Drev/One Note mm.
 • Materiale, der fremgår af forløbet i undervisningsbeskrivelsen der hedder: "Tilladt elektronisk undervisningsmateriale" kan tilgås med internet. Det kan fx være i-bøger og e-bøger, der ikke med mening kan downloades. 

Udlevering af opgaver:

Alle opgaver udleveres elektronisk.

Der er oprettet et delt Google dokument, hvor link til opgaver vil være tilgængelige – du skal endvidere krydse dig af, når du har åbnet opgaven.

Der lægges endvidere som nødplan et link i Lectio på prøveholdet.

Aflevering af opgaver:

 • Din besvarelse afleveres som pdf i Lectio – Afleveringslink finder du på din forside under ”Digital skr. aflevering”. Det er muligt at aflevere flere filer, men det anbefales kun at aflevere en fil.
 •  Tjek det uploadede inden du sender besvarelsen - en eksamensansvarlig kan hjælpe med evt. at genåbne. Du har ikke afleveret før der fremkommer ”Status: Afleveret ….”.Når du har afleveret, kan du igen tjekke det afleverede, klik på prøven i dit skema og Klik på 'Min aflevering'. 
 • Du skriver ved afleveringen under på følgende: ”Jeg bekræfter herved, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.” 
 • Du er ansvarlig for at aflevere til tiden, men vi hjælper gerne, ring/skriv til os. Hvis Lectio er nede optil 15-20 min efter afleveringstidspunktet, så afleveres via mail – info vil komme i det delte Google Dokument.
  Vi vil være tilgængelige via Lectio/mail/tlf. hvis du har problemer. 

Prøverne:

2g

 •  2g Matematik B: Prøven uden hjælpemidler (delprøve 1) udgår ved terminsprøven – afholdes senere på skolen. Prøven med hjælpemidler (Delprøve 2) laves i tidsrummet kl. 9.00 – 11.30 dvs. 2,5 time og afleveres som pdf i Lectio.
  • 2g Engelsk B: udleveres elektronisk. Laves i tidsrummet: kl. 9-14. Afleveres som pdf i Lectio. Det anbefales kun at aflevere en fil, selvom systemet kan håndtere flere.

3g

 • 3g Spansk: Prøven uden hjælpemidler (delprøve 1) udgår ved terminsprøven. Der gives 0,5 time ekstra til delprøve 2. Dvs. laves i tidsrummet kl. 9-12.30. Der afleveres kl. 12.30.
 • 3g Matematik A: delprøve 1 laves på papir, uden hjælpemidler undtagen den tilladte formelsamling – du tager billeder af din besvarelse og sætter billederne ind i et dokument – lav pdf og afleverer som prøve 1. Delprøve 1 er kl. 9-11. Delprøve 2 laves derefter, lav pdf og aflever som 2. prøve. Delprøve 2 er kl. 11-14.
 • 3g SA: gruppeforberedelsen foregår via et delt Google Doc. Det vil gruppevis blive delt med jer.
 • Alle øvrige prøver: udføres som vanligt ved eksamen


Den enkelte prøve:
Du kan for hvert fag se prøveformen HER.

Snyde - må man ikke:

 • Brug terminsprøven til at teste dig selv inden eksamen.
 • Besvarelsen skal være din egen og skal være selvstændigt lavet.
 • Du må ikke kommunikere under en prøve.
 • Du skal huske at angiver kilder, hvor det er relevant.
 • Du må ikke anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.
 • Du skriver ved afleveringen under på, at du selv har lavet besvarelsen.
 • Link til eksamensbekendtgørelsen.

Problemer:

 • Spørg/ring/skriv altid! Og vi vil forsøge at hjælpe – både inden og under prøven.
 • Sygdom: skriv gerne til Lise Lotte på Lectio, dagen inden. Eller ring til IS/GK om morgenen mellem 8 og 8.30 på dagen.

Kontaktinformationer – se Aktuel Information i Lectio.