eksamen

Selvstuderende

Hvis du ikke er elev på skolen, men ønsker at aflægge prøve som selvstuderende i et bestemt fag, er der under forskellige betingelser mulighed for dette.
Der gælder blandt andet følgende:

  • Det skal være et fag (og på et niveau), hvor vi i forvejen afholder prøve
  • Du må ikke være indskrevet på uddannelsen
  • Du skal opfylde de formelle krav til den konkrete eksamen (fx have udarbejdet bestemte opgaver/synopser mv)
  • Du skal tilmelde dig skriftligt til gymnasiet inden den udmeldte frist og betale deltagerbetaling ifm. tilmeldingen (typisk 550-1400 kr. pr. fag)

 

Vi anbefaler, at du forud for tilmelding kontakter gymnasiet for at få afklaret, om der kan forventes eksamen i det pågældende fag, og hvornår dette i givet fald offentliggøres.

Ved tilmelding til eksamen som selvstuderende vil du få tilbudt faglig vejledning som typisk vil omhandle kravene i fagets læreplan, gennemgang af eksamensformen, henvisning til relevant materiale og mulighed for at stille faglige spørgsmål,

 

Fristen for tilmelding er 8 uger inden eksamen, dvs. i skoleåret 2022-23 d. 20/3 2023. I særlige tilfælde vil en senere tilmelding kunne godkendes - dog senest d. 26/4 (henvendelse til skolen med begrundelse for senere tilmelding). Tilmelding sker på mail til gymnasiet på og@odder-gym.dk med angivelse af fag og kontaktinformation.