Skriftlige prøver

Skriftlige prøver

I din studentereksamen indgår mindst 3 skriftlige eksaminer. Ud over eksaminerne ligger en række interne prøver, som typisk enten er årsprøver (i maj-juni) eller terminsprøver (i marts måned det år faget afsluttes). I grundforløbet ligger desuden en intern, medtællende skriftlig prøve i almen sprogforståelse.

Her på siden finder du mange praktiske oplysninger om skriftlige prøver.Tjek inden prøvedagen:

 • Download alle dine noter inden prøven, så disse ligger lokalt på din computer. Se vejledning.
 • Alle noter, dokumenter (også fra Google Site og Lectio), læremidler og afleveringer mm. skal ligge lokalt på computeren. Den enkelte lærer laver en liste: "Tilladt elektronisk undervisningsmateriale" med de eventuelle undtagelser, der må være til læremateriale, der ikke kan downloades.
 • Er din PC/Mac opdateret mht. styresystem, tekstbehandling, pdf reader (fx Adobe Reader), matematikprogram (Maple), musikprogram (MU), LoggerPro (FY/BT m.fl.)?
 • Studentereksamen: Har du dit Unilogin og kan du logge på www.netprøver.dk med det?
 • Tjek dine browsere i forhold til www.Netprøver.dk - test ved klik i højre spalte.
 • Log på netprøver.dk og gennemfør demo.
 • Du skal være på det trådløse netværk 'ITS' på PC eller på Mac.
 • Deaktivér øvrige trådløse devices, mobilt bredbånd, bluetooth, hovedtelefoner, peer-2-peer og lignende.
 • Deaktivér automatisk logon på Google Drev, DropBox, Facebook, Skype, Steam, Spotify, WhatsApp, iCloud og lignende.
 • Interne prøver: Kan du logge på Lectio? Tjek at din adgangskode virker.
 • Hent offline version af ordbogen.com. Se vejledningerne: Offline-vejledning, Offline-manual, Ordbog til Mac - HUSK.
 • Tjek at du har en fungerende version af Office (primært programmet "word") installeret. (se her for vejledning til download)
 • Ma/MA: Til Maple skal du have installeret en printer for at kunne lave pdf.

  IT-Lars vil gerne hjælpe dig, hvis du har problemer/spørgsmål til ovenstående – kontakt ham i god tid.

Tjekliste - du skal huske at medbringe:

 • PC/Mac med strømforsyning.
 • Forlængerledning på min. 3 meter med stikdåse.
 • USB-stick eller harddisk til back-up.
 • Blyant, viskelæder og øvrige relevante ting (lineal, vinkelmåler, passer).
 • Bøger og øvrige tilladte hjælpemidler.
 • Du må gerne medbring printer, men du skal ikke. Printeren må ikke være trådløs! - skal tilsluttes med kabel.
 • Hovedtelefoner - ikke trådløse.
 • Mad og drikkevarer.
 • Evt. en ekstra trøje, hyggesokker el. lign.
 • Skal du høre musik skal det være downloaded.

Tilladte hjælpemidler:

 • Egne læremidler i fysisk form og lokalt på computeren: bøger og kompendier, hvor tilladt. 
 • i-bøger og e-bøger, med interaktivitet må tilgås via internettet, hvis de ikke med mening kan downloades, ellers skal de lægges lokalt på din computer, og materialet skal fremgå af forløbet i undervisningsbeskrivelsen, der hedder: "Tilladt elektronisk undervisningsmateriale".
  Tilladte elektroniske undervisningsmidler kan foruden i-bøger og e-bøger konkret være Google sites fremstillet af læreren til undervisningen, eller længere videoklip.
 • Egne noter: på papir og lokalt på din pc/mac. Du skal lave en mappe med noter og fx kopier fra Google Drev/One Note mm.
 • Tilladte hjælpemidler - Tjek altid med din faglærer.


Bemærk: Det er IKKE tilladt at benytte "google docs" til eksamen.

Udlevering af opgaver:

Kun delprøve uden hjælpemidler udleveres på papir. Resten udleveres elektronisk (Netprøver sommer / andet sted ved med terminsprøver)

Aflevering af opgaver:

Du er ansvarlig for at aflevere til tiden, vi forsøger at hjælpe, hvis du har problemer.

Du skriver ved afleveringen under på følgende:
”Jeg bekræfter herved, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.”

 • Matematik og spansk: delprøve 1 afleveres i omslag på papir, med underskrift.
 • Alle øvrige prøver: afleveres i pdf i netprøver.dk (sommer) /Lectio (terminsprøve/årsprøver). Det er i begge elektroniske systemer muligt at aflevere flere filer, men det anbefales kun at aflevere en fil.
 • Tjek det uploadede inden du sender besvarelsen - en eksamensansvarlig kan hjælpe med evt. at genåbne:
  • Netprøver: klik på din fil og tjek at det en den korrekte fil - inden du afleverer. Du har ikke afleveret før der fremkommer et ”Grønt flueben”
  • Lectio: Tjek det, du vil aflevere INDEN det afleveres. Og når du har afleveret, så tjek alt igen ved at klikke på prøven i dit skema og Klik på 'Min aflevering'. Du har ikke afleveret før der fremkommer ”Status: Afleveret ….”.

 • Ved aflevering på papir: der afleveres i et omslag, med underskrift, og det samlede antal ark/sider skal fremgå. Samtlige sider (undtagen omslag) nummereres og har sidehoved, udfyldt med: navn, hold, fag, dato, sidetal, eksamensnummer. (Ved elektronisk aflevering er dette en god ide, men man skal ikke).
 • Ved aflevering af 1. delprøve kl. 10/10.30/11.00 skal udfyldt omslag med besvarelsen lægges på bordet, hvorefter vagterne samler dem ind i rækkefølge. Ingen hjælpemidler tages frem før der gives lov ved en samlet besked. (SP undtaget, her afleveres løbende indtil kl. 10)


Den enkelte prøve:
Du kan for hvert fag se prøveformen HER.

Andet:

 • Hvis du har brug for at skanne, så er der en USB-skanner til rådighed.
 • Hvis du har brug for at printe, så er der en printer til rådighed.
 • Man kan aflevere før tiden; men så skal en eksamensvagt kontrollere om der er afleveret. Kontroller selv, at du har afleveret det korrekte.
 • PC/MAC, USB-stick, udskrifter, opgaveteksten må først forlade lokalet, når prøven er afsluttet. Man kan først hente grej, når alle andre prøver i lokalet er afsluttet. Hal/sal er typisk åben ½ time efter sidste prøve er afsluttet.

Vær altid stille når du forlader lokalet!

Login og brug af Netprøver.dk og Lectio:

 • Du skal være på skolens trådløse internet 'ITS'!
 • Du må ikke under prøven benytte andre adgange til internettet.
  Der tjekkes for IP-adresser under prøven!
 • Login i Lectio – som sædvanligt. Afleveringen findes på forsiden under ”Digital skr. aflevering”
 • Netprøver: Login i Netprøver.dk – her benyttes UniLogin, alternativt brug dit NemID. Brugervejledning, video før prøvedagen og video på prøvedagen.
  - I øverste højre hjørne 'Dit navn/Ret profil' skal du indtaste din email-adresse, så du får en kvittering for aflevering af opgave.

Selve prøven:

 • Dørene til eksamens-lokalet lukkes 15 min før prøvestart! (...da hver elev skal klarmeldes i netprøver.dk) - Kommer du mellem kl. 8.45 og kl. 9.00 skal du henvende dig til vagten!!
 • Kom i god tid og test dit udstyr og WiFi.
 • Du skal være stille under prøven – tag hensyn til hinanden. Du må ikke kommunikere med andre end vagterne, markér med håndsoprækning. Toiletbesøg foregår efter tur. 
 • Husk at tage back-up jævnligt, navngiv gerne med nyt navn fx Engelsk 1, Engelsk 2 osv.
 • Mobiltelefoner skal afleveres på kontoret/i dit skab, og være slukkede.
 • Hjælpemidler, der ikke er tilladte under 1. delprøve, lægges klar under bordet.
 • Husk at aflevere til en vagt. Forlader man lokalet uden tilladelse har du afbrudt din eksamen.
 • De sidste 15 minutter af prøvetiden må ingen forlade deres plads, alle skal blive siddende på sin plads indtil alle har afleveret og man af tilsynsførende får tilladelse til at gå.

Snyde - må man ikke:

 • Du må ikke kommunikere under en prøve. 
 • Besvarelsen skal være din egen og skal være selvstændigt lavet.
 • Du skal huske at angiver kilder, hvor det er relevant. 
 • Besvarelserne tjekkes for plagiat.
 • Hvis du skaffer dig, eller giver en anden eksaminand, uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve, og du kan først aflægge prøve næste år, eller få karakteren -3.
 • Der logges hvilke hjemmesider, du besøger. 
 • Du må heller ikke anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.
 • Link til eksamensbekendtgørelsen.

Problemer:

 • Spørg altid! Og vi vil forsøge at hjælpe.
 • Sygdom meldes hurtigst muligt til kontoret og senest kl. 8.15 på dagen. Sygeeksamen kræver lægeerklæring.
 • Kommer du for sent til en studentereksamen kan du måske ikke deltage. Kontakt skolen så hurtigt som muligt, hvis du har problemer, og vi undersøger hvad der er af muligheder. Får du lov at deltage, får du ikke den mistede tid tillagt.
 • Stil gerne spørgsmål til LL / LN eller din faglærer.