Skriftlige prøver

Skriftlige prøver

I din studentereksamen indgår mindst 3 skriftlige eksaminer. Ud over eksaminerne ligger en række interne prøver, som typisk enten er årsprøver (i maj-juni) eller terminsprøver (i februar/marts måned det år faget afsluttes). I grundforløbet ligger desuden en intern, medtællende skriftlig prøve i almen sprogforståelse.

Her på siden finder du de lokale eksamensregler og mange praktiske oplysninger om skriftlige prøver.


Tjek i god tid inden prøvedagen:

 1. Alle noter, dokumenter (også fra Google Site og Lectio), læremidler og afleveringer mm. skal ligge lokalt på computeren. Den enkelte lærer laver en liste: "Tilladt elektronisk undervisningsmateriale" med de eventuelle undtagelser, der må være til læremateriale, der ikke kan downloades. Se vejledning.
 2. Er din PC/Mac opdateret mht. styresystem, tekstbehandling Word (du må ikke skrive i Google Docs til skriftlige prøver), pdf reader (fx Adobe Reader), matematikprogram (Maple inkl printer for pdf), musikprogram, LoggerPro m.fl. se her for vejledning til download af programmer.
 3. Hent offline version af ordbogen.com. Se vejledningen: Offline-manual.
 4. Studentereksamen: Har du dit Unilogin og kan du logge på www.netprøver.dk med det? Log på netprøver.dk og gennemfør demo.
 5. Interne prøver: Kan du logge på Lectio? Tjek at din adgangskode virker.
 6. Deaktivér øvrige trådløse devices: mobilt bredbånd, bluetooth, hovedtelefoner, peer-2-peer og lignende.
 7. Deaktivér automatisk logon på Google Drev, DropBox, Facebook, Skype, Steam, Spotify, WhatsApp, og lignende. Mac så klik her for en kort videoinstruktion, Windows klik her.
 8. Alle benytter ExamCookie til monitorering ved de skriftlige prøver – læs mere her/se video, samt se det tilsendte dokument i din e-boks. ExamCookie afinstallerer sig selv efter hver prøve, dvs. den skal installeres på ny før hver prøve. Vær om hyggelig med at lukke/fjerne diverse private ting inden prøven.
 9. IT-Lars, IT-Martin og IT Evald hjælper dig, hvis du har problemer/spørgsmål til ovenstående – kontakt dem i god tid (lokale 4.11)

Tjekliste - du skal huske at medbringe:

 • PC/Mac med strømforsyning.
 • USB-stick eller harddisk til back-up.
 • Blyant, viskelæder og øvrige relevante ting (lineal, vinkelmåler, passer).
 • Bøger og øvrige tilladte hjælpemidler.
 • Du må gerne medbring printer, men den skal tilsluttes med ledning (ikke trådløs).
 • Hovedtelefoner - ikke trådløse. - Så husk ledning!
 • Mad og drikkevarer.
 • Evt. en ekstra trøje, hyggesokker el.lign.
 • Skal du høre musik skal det være downloaded; dvs. ligge lokalt på computeren.

Tilladte hjælpemidler:

 • Tilladte hjælpemidler - Tjek altid med din faglærer. Se både overordnede regler og retningslinjer samt den fagspecifikke liste.
 • Egne læremidler i fysisk form og lokalt på computeren medbringer man selv. Lav en mappe lokalt (ikke i en ”sky”) på din computer med noter og materiale fra Google Drev/One Note/Dropbox mm.
 • i-bøger og e-bøger, med interaktivitet må tilgås via internettet, hvis de ikke med mening kan downloades og skal fremgå af forløbet "Tilladt elektronisk undervisningsmateriale i undervisningsbeskrivelsen ". Kan de downloades, skal de det.

Selve prøven

 • Mobiltelefoner skal afleveres inden prøven og være slukkede.
 • Mød i god tid og installér ExamCookie!. - Dørene til eksamens-lokalet lukkes 15 min før prøvestart! - Kommer du mellem kl. 8.45 og kl. 9.00 skal du henvende dig til vagten!!
 • Du skal være på skolens trådløse internet 'ITS'. Du må ikke under prøven benytte andre adgange til internettet. Der tjekkes for IP-adresser under prøven!
 • Lige inden prøvens start skal du downloade og installere ExamCookie
 • Kun delprøve uden hjælpemidler udleveres på papir. Resten udleveres elektronisk (Netprøver sommer / andet sted ved terminsprøver).
 • Hvis du har brug for at printe, så er der en printer til rådighed.
 • Hvis du har brug for at skanne, så er der en USB-skanner til rådighed.
 • Du skal være stille under prøven – tag hensyn til hinanden. Du må ikke kommunikere med andre end vagterne, markér med håndsoprækning. Toiletbesøg foregår efter tur. 
 • Husk at tage back-up jævnligt, gerne nyt navn fx Engelsk 1, Engelsk 2 osv.
 • Den enkelte prøve: Du kan for hvert fag se prøveformen HER.

 •  

Aflevering af opgaver:

 • Husk at aflevere. Forlader man lokalet uden tilladelse har du afbrudt din eksamen. Du er ansvarlig for at aflevere til tiden, vi forsøger at hjælpe, hvis du har problemer.
 • Du skriver ved afleveringen under på følgende:

 

”Jeg bekræfter herved, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.”

 • Elektronisk aflevering af prøver: afleveres i pdf i netprøver.dk (eksamen) /Lectio (terminsprøve/årsprøver). Det er i begge elektroniske systemer muligt at aflevere flere filer, men det anbefales kun at aflevere en fil. Tjek det uploadede, inden du sender besvarelsen - en eksamensansvarlig kan hjælpe med evt. at genåbne. Forsyn ikke besvarelsen med navn, idet opgaven anonymiseres under bedømmelsen.
 • Matematik og spansk: delprøve 1 afleveres i omslag på papir, med underskrift, og det samlede antal ark indlagt skal fremgå. Samtlige sider (undtagen omslag) nummereres og har sidehoved, udfyldt med: navn, hold, fag, dato, sidetal, eksamensnummer. Ingen hjælpemidler tages frem før der gives lov ved en samlet besked. (SP undtaget, her afleveres delprøve 1 løbende indtil kl. 10)
 • Man kan aflevere før tiden, tilkald en eksamensvagt, der kontrollerer om der er afleveret. Kontroller selv, at du har afleveret det korrekte. PC/MAC, USB-stick, udskrifter og opgavetekst må først forlade lokalet, når hele prøven er afsluttet. Man kan først hente grej, når alle andre prøver i lokalet er afsluttet. Hal/sal er typisk åben ½ time efter sidste prøve er afsluttet. De sidste 15 minutter af prøverne må ingen forlade deres plads, alle skal blive siddende på sin plads indtil alle har afleveret. Tilsynsførende giver tilladelse til at gå.
 • Vær altid stille når du forlader lokalet!

Login og brug af Netprøver.dk og Lectio:

 • Du skal være på skolens trådløse internet 'ITS'!
 • Du må ikke under prøven benytte andre adgange til internettet.
  Der tjekkes for IP-adresser under prøven!
 • Login i Lectio – som sædvanligt. Afleveringen findes på forsiden under ”Digital skr. aflevering” (ikke under Opgaver)
 • Netprøver: Login i Netprøver.dk – her benyttes UniLogin, alternativt brug dit NemID. Brugervejledning, video før prøvedagen og video på prøvedagen.
  - I øverste højre hjørne 'Dit navn/Ret profil' skal du indtaste din email-adresse, så du får en kvittering for aflevering af opgave.

Snyde - må man ikke!!

Se følgende video som forklarer reglerne om snyd ved prøver.

Reglerne er:

 • Du må ikke kommunikere under en prøve. 
 • Besvarelsen skal være din egen og skal være selvstændigt lavet.
 • Du skal huske at angiver kilder, hvor det er relevant. 
 • Du må heller ikke anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.
 • Tjek tilladte hhv. ikke-tilladte hjælpemidler, jfr. ovenfor.
 • Besvarelserne tjekkes for plagiat, og vi monitorerer under eksamen.
 • Hvis du skaffer dig, eller giver en anden eksaminand, uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve, og du kan først aflægge prøve næste år, eller få karakteren -3.
 • Link til eksamensbekendtgørelsen samt til Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser

Problemer:

 • Spørg altid! Og vi vil forsøge at hjælpe.
 • Sygdom meldes hurtigst muligt til kontoret og senest kl. 8.15 på dagen. Sygeeksamen kræver lægeerklæring.
 • Kommer du for sent til en studentereksamen kan du måske ikke deltage. Kontakt skolen så hurtigt som muligt, hvis du har problemer, og vi undersøger hvad der er af muligheder. Får du lov at deltage, får du ikke den mistede tid tillagt.
 • Stil gerne spørgsmål til LL / LN eller din faglærer.