Mundtlige prøver

Mundtlige prøver

 

I din studentereksamen indgår mindst 3 mundtlige eksaminer. Ud over eksaminerne ligger et antal interne, mundtlige årsprøver, som afholdes i maj-juni 1g og 2g. I grundforløbet ligger desuden en intern, medtællende mundtlig prøve i naturvidenskabeligt grundforløb.

Mundtlige prøver kan have forskellig varighed, være koblet med praktiske elementer (fx forsøg i naturvidenskabelige fag eller gruppefremvisninger i kreative fag og idræt) og have forskellig forberedelsestid. I nogle fag kender man spørgsmålene på forhånd - eller dele af dem - i andre fag er både spørgsmål og eventuelle bilag ukendte. Din faglærer i afsluttende fag vil fortælle om formen i netop det fag, ligesom mange afholder små prøveeksaminer på klassen, så man får afklaret, hvordan eksamen foregår.