Brobygning

Brobygningsforløb på OG

Hvert år kommer elever fra 8., 9. og 10. klasserne fra områdets grundskoler, 10. klasse og efterskoler på besøg på Odder Gymnasium, hvor de oplever en hverdag på et STX-gymnasium. Forhåbentligt kan det hjælpe dem med den videre afklaring i forhold til en ungdomsuddannelse efter folkeskolen/efterskolen.

Brobygningsforløbene er 2 dage (mandag/tirsdag eller onsdag/torsdag) eller 3 dage (onsdag/torsdag/fredag).
For 8. klasserne hedder det Introduktionskurser, for 9. og 10. klasser brobygningsforløb.

UVM skriver bl.a.:
Brobygning skal give den unge bedre kendskab til ungdomsuddannelserne og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt udvikle den unges faglige og personlige kompetencer.

Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb på institutioner med ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen og i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning. Eleverne kommer ud og oplever forskellige uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser.

Brobygningsforløb skal gøre eleverne bekendt med forskellige uddannelsers praktiske og teoretiske elementer og forskellige erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet kan pege hen mod. Brobygningen giver også eleverne mulighed for at opleve undervisningsmiljøet på uddannelsen.

Se hele teksten om brobygning HER eller læs om introduktionskurser HER

Velkommen

Vi glæder os til at se jer, og I kan glæde jer til et par dage med oplevelser, undervisning og vejledning efter et skema som gymnasieleverne; dog vil timerne være tilrettelagt for jer og jeres nuværende klassetrin.
I vil møde elever fra 1. eller 2.g og I vil følge en eller to klasser i en lektion - og der er en brobygningskoordinator og en studievejleder tilknyttet til forløbet.

I vil få svar på spørgsmål som f.eks.:

  • Hvad er STX for en uddannelse?
  • Hvordan er det at være gymnasieelev?
  • Hvordan er STX anderledes end de andre ungdomsuddannelser?
  • Gymnasiet tilbyder et helt ungdomsliv og ikke kun uddannelse; hvad betyder det egentlig?
  • Hvordan oplever gymnasieeleverne hverdagen på gymnasiet?
  • Hvordan bliver jeg elev på gymnasiet?
  • Hvad kan jeg blive med en STX?


Praktiske oplysninger

Transport: Fra Odder Station går der en bus direkte til gymnasiet, kl. ca. 8.03 (tiderne kan ændre sig)
Der er ingen bus tilbage til stationen efter endt skolegang.

Mødetid: I skal møde kl. 8.15 i Pyramiden lige inden for hoveddøren. Der vil være reserveret borde og stole til jer, hvor I blot venter til jeres brobygningskoordinator henter jer. 1. lektion vil være en introduktion til brobygningsforløbet.
I har fri efter 4. lektion kl. 13.50.
En lektion er på 70 min. 

Eleverne fra Samsø møder kl. 9.35 og har fri 15.05

Fravær: Der er mødepligt, og der vil blive ført fravær i hver lektion.
Bliver I syge, SKAL I eller jeres forældre ringe til jeres folkeskole/efterskole.

Skema: I får udleveret et hæfte af brobygningskoordinatoren, hvori I bl.a. kan se jeres skema, holdkammerater, kort over skolens lokaler samt de lærere I vil møde.
Derudover er der en beskrivelse af, og opgaver i, de fag I vil kunne få – I når ikke at prøve alle fag.

Et typisk skema starter den første dag med en introduktion ved en brobygningskoordinator.
Og forløbet slutter med en evaluering også ved brobygningskoordinatoren.
Derimellem er der almindelig undervisning på klassen, besøg i eksisterende 1. og/eller 2g-klasser, hvor I deles i små hold på 4-5 elever. I vil også mødes med nuværende elever, som fortæller om gymnasie-livet, samt få oplæg af en studievejleder.
Endelig kan der være en fællessamling med indslag (foredrag, musik mm) i Pyramidesalen, som alle elever deltager i.

Kantine: Der kan købes mad og drikke i skolens kantine, Madkammeret, men du må også gerne tage madpakke med. Der kan betales med kontanter eller betalingskort.

Andet: Har I yderligere spørgsmål er I meget velkommen til enten at maile til skolen (og@odder-gym.dk) eller ringe (8654 4500)