Fag & Undervisning

Bekendtgørelser og vejledninger

Nedenstående bekendtgørelser og vejledninger kommer fra Undervisningsministeriet og er lovgrundlaget for undervisning i gymnasiet.


Vær opmærksom på, at der er en række ændringer fra 2017 - hvorfor visse regler er forskellige for elever i 1g/2g ift. 3g.