Elever

Elevstudietimer

Elevstudietimer er timer, der lægges ind i skemaet af den enkelte faglærer, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt med et givet stof. Timerne er tilrettelagt med begrænset eller uden lærertilstedeværelse og fokus er på, at eleverne trænes i at sætte sig ind i nyt stof eller arbejde med kendt stof og dermed opnå studiekompetence.