Digital trivsel

Digital trivsel

Digital trivsel

Det sociale liv på vores gymnasium går på tværs af skole og fritid, online og offline. På vores gymnasium ønsker vi, at tage ansvar for vores elever - det gælder også støtte til mere generel adfærd uden for skolens åbningstid og uden for skolens matrikel. Der kan være tilfælde, hvor elevernes trivsel kan være udfordret - eksempelvis digitalt, og derfor har vi udarbejdet en digital trivsels beredskabsplan, som kan afhjælpe i situationer, hvor den digitale trivsel er udfordret.

Beredskabsplanen gælder både for den krænkede, fx. en elev der uden samtykke får delt et billede til sine klassekammerater eller andre elever på eller udenfor skolen. Det kan medføre store negative konsekvenser for vedkommende, både psykisk og socialt. Det kan også have store omkostninger for den eller de, som tilsigtet eller utilsigtet har krænket andre, fx i form af eksklusion fra fællesskabet på skolen. I sidste ende skader digitale konflikter også fællesskabet blandt unge i en klasse, en årgang og på hele skolen, fordi disse situationer skaber utryghed og manglende tillid hos eleverne i det daglige skoleliv såvel online som offline.

Derfor har vi i samarbejde med bl.a. Sex og Samfund oprettet et beredskab på skolen, der kan træde til, når der opstår en digital konflikt - stor som lille. Beredskabet har naturligvis fokus på at hjælpe og støtte de unge, der bliver udsat for en digital krænkelse, men det indgår også i vores beredskabsplan at håndtere krænkernes situation. Derudover har vi fokus på at genopbygge skolens og klassens fællesskab samt genskabe tryghed, tillid og respekt for hinanden uanset hvilken rolle, man har haft i en digital konflikt.

”På Odder Gymnasium hænger læring og trivsel sammen. For at lære skal man trives. (...) Det kan kun lade sig gøre, hvis man er tryg, har tillid til hinanden og bidrager til fællesskabet.”

Uddrag fra Odder Gymnasium: “Mål og handling"
Beredsskabsplanen
Beredsskabsplanen

Beredskabsplanen

Hvis du oplever, at du er blevet digitalt krænket, kan du henvende dig til en på skolen, som du har tillid – det kan være en af dine lærere, en studievejleder eller en fra ledelsen, og de vil være klar over, hvordan de hjælper dig. Skolen har udover denne beredskabsplan også implementeret en beredskabsplan for personalet. Skolen kan derfor hjælpe dig på mange måder, fx kan vi hjælpe med praktiske dele såsom at få stoppet delingen af evt. krænkende materiale. Du kan ligeledes få hjælp til at vurdere, hvorvidt dine forældre skal inddrages og om sagen skal anmeldes til politiet. Endvidere kan du få hjælp til at vurdere, om der skal konfliktmægles/tales med nogle af dem, der har en andel i krænkelsen.

Som beskrevet i forrige afsnit ønsker vi også at hjælpe, hvis du er i tvivl, om du har krænket nogen og gerne vil vide, hvad du evt. kan gøre for at rette op på den skade, du måske har forvoldt. Ligeledes taler vi også gerne med elever, der er bekymret for fællesskabet eller ønsker klarhed over, hvad de kan gøre for at sikre fællesskabets digitale trivsel.

 

”Demokratisk medborgerskab kræver indsigt i meget forskellige forhold såsom personlig adfærd og deltagelse i fællesskaber, privatøkonomi og samfundsøkonomi, køn og identitet samt etik og moral. (...). Elevernes digitale kompetencer skal styrkes, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier, herunder konsekvenserne af aktiviteter som eksempelvis seksuel mobning” 

Uddrag fra aftaleteksten til gymnasiereformen

     

Samarbejde med sex og samfund
Samarbejde med sex og samfund

Samarbejde med sex og samfund

Digital trivsel i 1g - workshop
Digital trivsel i 1g - workshop

Digital trivsel i 1g - workshop

Den 5. februar skal vi forsøge os med et konkret tema om digital trivsel. Materialet til temaet er bl.a. udarbejdet sammen med Sex og Samfund og bliver snart tilgængeligt for andre gymnasialle uddannelser

Temaet til den 5. feb. består dels af et oplæg i 1 lektion og elevstyrede workshops ligeledes i en lektion 

Materialet er tilgængeligt herunder:

Oplæg

Workshop powerpoint