Odder Gymnasium transpic
 
   

Fransk

Genstandsområde 

Du skal i god tid begynde at tænke over, hvilket område du gerne vil skrive om. Det eneste krav er, at du skriver om områder inden for fagenes kernestof.
I fransk er det:

  • Moderne tekster indenfor såvel skønlitteratur som sagprosa.
  • Historiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i Frankrig og de frankofone lande, der har relevans for de studerede emner.
  • Grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntakt, fonetik og grammatik.

Fagets arbejdsområde er altså sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i Frankrig og de frankofone lande.


Taksonomi og metode 
Blooms taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse og fortolkning, diskussion og vurdering/perspektivering) ligesom du kender det fra andre sprogfag

Litteratur og materiale
Du skal sammen med din vejleder finde kildemateriale på fransk. Kilderne kan i fremmedsprog være litterære tekster som romanuddrag eller ikke-litterære tekster som avisartikler, anmeldelser, billeder, historiske kilder o.lign. Du skal citere og bruge dine kilder på fransk, ellers er besvarelsen ikke tilstrækkelig!

Vi skelner ikke mellem primær og sekundær litteratur. Alt dit materiale skrives på litteraturlisten.

Særligt for faget 
Du arbejder ud fra fransk-sproget materiale og bruger derfor citater på fransk til din opgave. Det er tilladt at læse en oversættelse til dansk eller evt. engelsk af det valgte materiale (som så skrives på litteraturlisten), men i opgaven henvises der udelukkende til det fransksprogede materiale.

Tværfagligt samarbejde 
Det er vigtigt, at de to valgte fag kobles i opgaven, så det fremstår som en helhed.

 

Links

Mangler du inspiration? Gå til EMU'ens franskside her...