portaler

AT på OG

AT på OG

På OG har vi valgt at have samme AT emner i alle klasser - dog undtaget studieretningsemnet i 2g.

Ligeledes ligger det helt fast, hvilke kompetencer der skal opøves, og hvordan der skal evalueres.

Eleverne bliver altså introduceret til de forskellige fagområder samt til de forskellige kompetencer, der kræves i den endelige AT evaluering i 3g.

Se oversigten over AT forløbene på OG her.

Jeg æææælsker AT:)

1. G
1. G

1.G

I 1g er der to AT forløb: AT månelanding (fysik og historie) og AT sundhed (samfundsfag og idræt).  

AT 1g  - 1 Sundhed

Rammer: 20 lektioner + 5 timers elevtid 

 • 1 lektion fælles intro med begge lærere  
 • samfundsfag 7 lektioner
 • idræt 7 lektioner
 • 4 lektioner til gruppeevaluering (inkl. 5 timers elevtid) med to lærere

Kompetencer: 

 • kendskab til fagenes arbejdsmetoder og begrebsapparat
 • kendskab til udarbejdelse af en synopsis
 • kendskab til og anvendelse af faglige metoder
 • udarbejdelse af tværfaglige problemstillinger på baggrund af en given problemformulering

Evaluering:
Udarbejdelse af problemstillinger, der præsenteres i en powerpoint.

AT 1g - 2 Månelanding

Rammer: 15 lektioner + 5 timers elevtid

 • 1 lektion til fælles intro med begge lærere
 • fysik: 7 lektioner
 • historie: 7 lektioner

Kompetencer:  

 • udvælgelse, bearbejdning og disponering af materiale
 • metodegenkendelse- og anvendelse
 • udarbejdelse af talepapir og disponering af stof til en mundtlig fremlæggelse
 • udarbejdelse af synopsis

Evaluering:
Udarbejdelse af en synopsis og talepapir i grupper. Lærerne laver problemformuleringen og eleverne supplerer med problemstillinger. Mundtlig fremlæggelse i grupper med efterfølgende dialog.

2. G
2. G

2.G

I 2g er der tre AT forløb. Alle tre forløb træner kompetencer, der er nødvendige for at kunne løse B- opgaven (innovation). 

AT 2g - 1 - Studieretningsemne 

Kompetencer:

 • at kunne gennemføre projektarbejde
 • selvstændigt at kunne formulere en problemformulering
 • selvstændig tilegnelse og formidling af viden herunder at fremkomme med løsningsforslag og vurdere forslaget
 • at kunne beskrive anvendt metode

Evaluering: 
Udarbejdelse af en synopsis, der kommenteres af vejlederne. 

 

AT 2g - 2 - AT-innovationsuge

Kompetencer: 

 • at indgå i en kreativ arbejdsproces
 • selvstændigt at tilegne sig og formidle viden

Evaluering: 
Udarbejdelse af et kreativt produkt.

AT 2g - 3 - Det perfekte menneske (biologi/filosofi)

Kompetencer: 

 • at kunne lave en synopsis
 • at kunne fremlægge en eller flere problemstillinger med udgangspunkt i synopsis
 • at kunne indgå i en opfølgende dialog
 • at kunne anvende og demonstrere viden om fagenes metoder

Evaluering: .
En mundtlig, individuel årsprøve ved sommereksamen.

3. G
3. G

3. G

I 3g er der i efteråret en AT generalprøve med træning i alle AT eksamenens faser:

Kompetencer:

 • brug af ressourcerum
 • udarbejdelse af synopsis
 • vejledning
 • udarbejdelse af talepapir
 • mundtlig eksamen m. talepapir

Evaluering
Tre elever er til prøveeksamen. De andre elever skal give konstruktiv feedback.

Se Susanne Jensens introduktionsoplæg om AT HER