AT køreplan

AT køreplan

AT køreplan 2017/2018

3g AT

Uge 35 / 2017
AT start: Menneskets forhold til naturen; 24 lektioner i alt.

Fællestime i AUD: Information om AT v SJ samt oplæg ved 4.g elever om AT eksamen.

Efterfølgende præsentation af ressourcerum, A- og B-opgave samt program for forløbet (2 lærere deltager)

Uge 35 - 37/2017
AT - lektioner  - se Lectio.

Uge 38 / 2017
3g AT slutevaluering - se Lectio.

Uge 5 / 2018
3g AT offentliggørelse af eksamensopgavetitel og udmelding af ressourcerum.
Efterfølgende en studietime ved 3.g studieretningsleder.

Uge 6 / 2018
3g AT vejledning før valg af fag.

Desuden lektiecafé ved udpegede AT-ressourcepersoner.

3g AT elevvalg af to bærende fag.

Uge 8 -10 / 2018
3g AT skolen udmelder vejledere.

Desuden vejledning i synopsis med vejleder samt skrivedag.

Derefter vekslen mellem AT vejledning og AT-skrivedage.

Uge 11 / 2018
3g AT eleverne afleverer synopser.  

Andre relevante emner fra AT portalen