AT køreplan

AT køreplan

AT køreplan 2016/2017

3g AT

Uge 34 / 2016
AT start: Grænser; 24 lektioner i alt 

Mandag den 22. august, 3. lektion
Fællestime i AUD: Information om AT v SJ samt oplæg ved 4.g elever om AT eksamen 2016

Mandag den 22. august, 4. lektion
Præsentation af ressourcerum, A- og B-opgave samt program for forløbet (2 lærere deltager)

Uge 35 / 2016
3g AT 2+2+1 lektioner - se Lectio

Uge 36 / 2016
3g AT 2+2+1 lektioner - se Lectio

Uge 37 / 2016
Fredag den 16. september, 1.–4. lektion
3g AT slutevaluering 


Uge 4 / 2017
Mandag den 23. januar - se Lectio
3g AT offentliggørelse af eksamensopgavetitel og udmelding af ressourcerum.
Efterfølgende en studietime ved 3.g studieretningsleder

Uge 5 / 2017
Mandag den 30. januar, 4.–5. lektion
3g AT vejledning før valg af fag

Onsdag den 1. februar, 5. lektion
3g AT vejledning før valg af fag; lektiecafé ved udpegede AT-ressourcepersoner

Torsdag den 2. februar
3g AT elevvalg af to bærende fag senest kl 12.10 i Lectio

Uge 6 / 2017
Mandag den 6. februar
3g AT skolen udmelder vejledere

Uge 8 / 2017
Mandag den 20. februar, 3.-5. lektion
3g AT vejledning i synopsis med vejledere

Tirsdag den 21. februar
3g AT skrivedag

Uge 9 / 2017
Onsdag den 1. marts, 3.-5. lektion
3g AT vejledning

Uge 10 / 2017
Mandag den 6. marts
3g AT skrivedag 

Uge 11 / 2017
Mandag den 13. marts
3g AT eleverne afleverer synopser  

Andre relevante emner fra AT portalen