Sammenlignelig brugerinformation

Brugerinformation

Her finder du udvalgte institutionsspecifikke oplysninger om Odder Gymnasium. Disse oplysninger giver på de forskellige områder en meget præcis karakteristik af gymnasiet og dets kerneområder.

Se skolens Aftale om resultatløn.

Statistikker fra Undervisningsministeriet:
Aktuelle statistiske undersøgelser og analyser om elevtal, karakterer, klassekvotienter, frafald, studieretninger og fag samt overgang til uddannelse, findes på Undervisningsministeriets statistikside.

Her vises karakterstatistikker for Odder Gymnasium ("Databanken"):
Fordelt på fag: årskarakterer, eksamenskarakterer, begge både mundlige og skriftlige karakterer.

Via drop down-lister kan man vælge resultater fra 2005 til 2013, samt vælge Odder Gymnasium, Region Midtjylland og Hele landet

De seneste resultater

I 2015 dimitterede 139 studenter fra Odder Gymnasium. De 137, som har gået i 3-årigt forløb, fik et samlet eksamensresultat7,8 (landsgennemsnittet ligger normalt på 7,2).

Gennemførselsprocenten for denne årgang var 90%. Dimittenderne i 2015 har i gennemsnit brugt 35,2 måned på uddannelsen (fuldførelsestid).

Overgang til videre uddannelse (hvor mange % af en årgang er 27 måneder efter studentereksamen i gang med en videregående uddannelse) er sidst offentliggjort for studenterårgang 2011. Her lå Odder Gymnasium på 74,5% (landgennemsnittet er 71,8%)