Valgfag

På alle studieretninger er der mindst 2 valgfag, hvor det ene ligger i 2g og resten i 3.g. Valgfag er fag helt på linje med dine øvrige, obligatoriske fag og studieretningsfag - men de vælges af den enkelte elev for sig. Valget ligger i februar/marts , og fagene starter så i august.

Vi udbyder valgfag inden for de forskellige hovedområder, så du som elev selv kan prioritere, hvad du vil fordybe dig i. Det afhænger af din studieretning og dit kunstneriske fag og fremmedsprog, hvilke muligheder du har - både ift. antal og bindinger på fagene. Se nærmere under den enkelte studieretning.

Ønsker man et valgfag på A-niveau, skal man have faget på B-niveau for at kunne nå at opgradere det - og tilsvarende med B-niveau. Det kunne fx være matematik på A-niveau, som kan vælges af de elever, som har matematik på B-niveau i deres studieretning.

Bemærk, at særlige regler om begyndersprog betyder, at spansk enten er studieretningsfag (på A- eller B-niveau i sproglige studieretninger) eller optager en valgblok til A-niveau i 3g.

Udbudte fag i 2g:

as, bk, fi, ke, la, ps (alle C)

Udbudte fag i 3g:

Blok 1: Bi, Fy, Ke, Ng, Ma (alle C->B), la C
Blok 2: 2. fremmedsprog (FR, SP, TY), EN, MA, KE, SA (alle B->A), Id, Ps (begge C->B), fi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (Bk, Me, Mu), Id, Sa (alle C->B), ps C

Bemærk:

  • Antal valgfag varierer fra studieretning til studieretning.
  • Man kan højest følge 1 fag fra hver valgblok.
  • Valgfag oprettes, hvis mindst 10 elever ønsker faget.

Se flere detaljer under den enkelte studieretning.