Studieretningsforløbet

Studieretningsforløbet starter efter 1. uge af november 1g og varer resten af din gymnasietid.
I studieretningsforløbet sidder du i klasse med andre, som har valgt samme studieretning som dig.
I har undervisning sammen i jeres studieretningsfag og de obligatoriske fag.

Der kan godt være flere studieretninger i samme klasse - så vil I have nogle fag sammen og andre fag fordelt efter studieretning.

Fagene i studieretningsforløbet afhænger af, hvilken linje du vælger som studieretning, men der er i hvert fald følgende obligatoriske fag:

Dansk på A-niveau.
Engelsk på B-niveau. 
Fysik på C-niveau.
Historie på A-niveau.
Idræt på C-niveau.
Matematik på B-niveau. *
Oldtidskundskab på C-niveau.
Religion på C-niveau.
Samfundsfag på C-niveau.
2. fremmedsprog (fransk eller tysk fortsættersprog B eller spansk begyndersprog A).
Et kunstnerisk fag på C-niveau: Billedkunst, mediefag eller musik.
To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller naturgeografi. *

Et af de naturvidenskabelige fag skal vælges på B-niveau. *

* Ift. matematik og naturvidenskab er der dog særlige regler for elever med ekstra sprog.

Som hovedregel har man A-niveaufag i 3 år, B-niveaufag i 2 år og C-niveaufag i 1 år. Idræt har man dog løbende alle tre år i gymnasiet.

Ud over de obligatoriske fag og studieretningsfag er der for alle elever mindst 2 valgfag, som den enkelte elev vælger undervejs. Der kan være regler om niveau og type af valgfagene - det afhænger af den valgte studieretning.

Vi har studieretninger inden for alle fire hovedområder: naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sproglige og kunstneriske.