Fag & Undervisning

Undervisningen på OG

På OG tilrettelægges undervisning på mange forskellige måder.

På de følgende sider kan du både se, hvordan og med hvilke emner de forskellige fag typisk arbejder. Du kan også læse mere om de regler, som gælder for det almene gymnasium, finde det enkelte holds studieplan og få nærmere information om eksamen.

Ud i verden - og verden ind på OG

I en lang række fag indgår ekskursioner - faglige udflugter - som en naturlig del: Det kan være alt fra koncerter og teaterstykker over besøg i Folketinget eller hos nyhedsmedier til virksomhedsbesøg i naturvidenskab eller besøg på universitetet. Der inviteres også hyppigt gæstelærere ind til oplæg for hele skolen, en årgang eller det enkelte hold, ligesom vi benytter de muligheder, som ligger i moderne digital kommunikation. Også samarbejdsprojekter med forskellige institutioner eller organisationer er med til at give en varieret skolegang.

En af elevernes helt store oplevelser, både fagligt og socialt, er ofte studieturen. På OG rejser klasserne normalt ca. 1 uge sidst i 2.g.
Traditionelt har rejsemålene ligget i Europa - og i mange tilfælde vil studieretningsfagene være bærende fag på studieturen. Turene indgår som del af et forløb for de deltagende fag. 

I foråret 2017 skal klasserne til:
2a - London - IF, PO
2i  - Napoli - MB, TK
2k - Málaga - SC, Sp
2n - Athen - DB, Ja
2x - London - MH, MS
2y - Reykjavik - AG, JV
2z - Lissabon - JB, NJ

Elevernes deltagerbetaling på ekskursioner kan udgøre op til 80 kr. pr. døgn.

Elevernes deltagerbetaling på studierejser, sprogrejser mv. kan udgøre op til 6500 kr. i alt i det samlede skoleforløb.

Disse beløb er pristalsregulerede.