Fag & Undervisning

Bekendtgørelser og vejledninger

Nedenstående bekendtgørelser og vejledninger kommer fra Undervisningsministeriet og er lovgrundlaget for undervisning i gymnasiet.

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom på, at der er en række ændringer fra 2017 - som vil komme til at fremgå her, når de forskellige love og bekendtgørelser vedtages (forventet december 2016 og frem).